Tiada lagi kes baru perumahan terbengkalai

KUALA LUMPUR, 18 MAC: Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan memberi jaminan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan Dan Pelesenan) 118, kes projek terbengkalai tidak lagi akan berulang. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Halimah Sadique tindakan tegas diambil terhadap pemaju yang mengakibatkan projek perumahan terbengkalai adalah menyenarai hitam pemaju dan ahli lembaga pengarah. “Pemaju juga tidak boleh […]

1 9 10 11